Mäsový priemysel a obchod

Emanuel Burian

Dunajská 2. Tf.: 789. Řeznictví a uzenářství.

Eduard Fuszek

Dunajská 27. Řeznictví a uzenářství. Tf.: 27.

Sigmund a Šimon Grünhut

Podhradská ul. 28. Řeznictví. Tf.: 1560.

August Jellinek

Zuckermandlerová ul. 26. Reznictví. Tf.: 1611.

Demeter Karal

Křížová 48. Řeznictví a uzenářství. Tf.: 1430.

Josef Rezsuha

Náměstí Republiky 28. Řeznictvi. Tf.: 1808.

Ignác Rujder

Školský dvor 4. Řeznictví. Tf.: 962.

Julius Arnošt Ruhig

Dlouhá 25. Reznictví a uzenářství. Tf.: 1426.

Pavel Seemann

Uhorská ul. 65. Uzenářství. Dílna: Štúrova cesta 26. Tf.: 752, 487 (dílna).

Eduard Schmutter

Uhorská ul. 29. Reznictví a uzenářství. Tf.: 1838.

A. Schweighofer

Polovnicky rad 6. Řeznictví a uzenářství. Tf.: 1117.

Anton Kreibich

Richardská ul. 10. Řeznictví a uzenářství. Tf.: 1449. Nemocničná ul. 30. Tf.: 799.

Franz Kreibich’s Ww.

Fazulová ul. 8. Řeznictví a uzenářství. Tf.: 1139 (Tržnice).

Karel Krocsany

Vysoká cesta 5. Řeznictví a uzenářství. Tf.: 791.

Franz Manderla’s Ww.

Uhorská ul. 59. Reznictví a uzenářství. Tf.: 872.

Rudolf Manderla

Laurencovej brány ul. 1. Řeznictví a uzenářství. Tf.: 872. Továrna: Dunajská 42. Tf.: 1130. 20 d. 5 ½ HP.

Josef Mangl

Venturská 3. Řeznictví a uzenářství. Tf.: 765.

Rudolf Mangl

Laurencovej brány ul. 3. Řeznictví a uzenářství. Tf.: 804.

Vinc. Orbán

Bél Matejova ul. 3. Řeznictví. Tf.: 896.

Johann Pasztorális

Štefánikova cesta 29. Řeznictví. Tf.: 1308.

Anton Paulík

Dlouhá tř. 39. Řeznictví a uzenářství. Tf.: 1432.

Rudolf Paulik

Štúrova cesta 8, Řeznictví a uzenářství. Tf.: 1726.

Julius Steiner’s Wwe.

Štúrova cesta 4. Reznictví a uzenářství. Tf.: 1773.

Matias Ulrich

Uhorská ul. 64. Řeznictví. Tf.: 1369.

Pressburger Viehmarktkasse-A. G.

Ustav. 26. I. 1919. Účel: pečovati o zasobování Bratislavy masem, organ. dopravy dobytka, zříditi v Bratisl. pokladnu dobytčího trhu a v dohodě s príslušnými činiteli si zajistiti výlučné právo na všechen přihnaný dobytek do Bratislavy (hovězí, telecí, ovce, vepře), vývoz a dovoz dobytka, zpracování a zpeněžení yšech vedlejších výrobků dobytčích.

Slovenské dobytkárske družstvo v Bratislave

Telocvičná ul. 14. Velkořeznictví, továrna na uzenářské zboží, uherské salámy; chov dobytka, obchod čistokrevnými býčky a jalovičkami, prasničkami yorkshir.plemene. Ustav. 27. III, 1919; zaps. 28. V. 1919. Tg.: Dobytkárske družstvo Bratislava. Tř.: 395. Pč.: 400.175. Závody: Továrna na uzenářské zboží v Bratislavě. Vysoká ul. 4. Tf.: 299, prodejny: Vysoká ul. č. 4. Městská tržnice, Špitálská ul. č. 44, Uherská ul. 66, Štefánikova ul. 7, Karpatská ul. 8, Vuk Karadžičova ul. 1, Tehelnové Pole, v Pieštanoch v Nár. domě »U lipy«, Luhačovice hotel Moravia. Továrna na uherský salám a uzenářské zboží v Košicích (viz tuto). Továrna na uzenářské zboží v Nových Zámkách (viz tuto). Velkostatek »Čierna Voda« u Bratislavy. Žel. stan. Sv. Jur a Ivánka. Podíly po Kč 200. Správní rada: Dr. Pavel Blaho (předs.), Ján Duchaj (místopředs.), Ján Dvořák, Josef Bránecký, Václ. Bochýnek, inž. Ferd. Klindera, Rud. Knobloch, Juraj Hrabovský, Ján Pražák.

Szamek Miksa

Palisády 61. Obchod s vepři. Zaps. 30. IX. 1919. Tf.: 131.

Karel Tomany

Ludvíkovo nám. 16. Řeznictví a uzenářství. Tf.: 1487.

Wölfel u. Leinwather

Špitalská ul. 20. Uzenářství. Tf.: 675. 5 d. 8 ½ HP.

Zasílatelstvo husích jatier, spol. s r. o.

Kap.: Kč 100.000. Jedn.: M. Adler (Vídeň), O. Hirschfeld, K. Klein (Bratislava).

Josef Zorkóczy

Uhorská ul. 24. Řeznictví a uzenářství. Tf.: 1027 a, b. 6 d. 4 HP.