Mlyny

Teresie Brachtl

Bocskanyho ul. 6. Mlýn.

O. Helle

Mlýnské nivy 121. Parní mlýn. Tf.: 21 a 1721. 18 d. 120 HP. Vyr.: mouku a šrot.

Gottfrid Ludwig parný mlyn účast. spol.

Křížova ul. 74, 74 a. Zal. 19. II. 1912. Akc. jist.: Kč 2,000.000 (10.000 akcií po Kč 200.-). Řed.: Antonin Walenta. Tf.: 3, 606. Pč.: 400.770. 155 d. 420 HP. Vyr.: mlýnské výrobky pšeničné a žitné. Zisk za rok 1919/20: Kč 547.218,47. Výkonnost za
24 hod.: 1200q obilí.

Bratia Mayer

Nemocničná ul. 1. Parní mlýn a továrna dřev. zboží. Tf.: 1297. Pč.: 400.291.

Franz Orth & Co.

Elyseum u Petržalky 414. Mlýn.

Pentzl a Žampach

Zum Eiseinbrüml. Mlýn. Tf.: 746.

Spojené mlýny akc. spol.

Zal. 1921. Společnost převzala za účasti Čes. prům. banky 5 slovenských mlýnů, náležejících dříve koncernu boršod-miškoveckému. Předs. správ. rady: Jan Novotný, vrch, řed. Čes. prům. banky v Praze. Mlýnské podniky: Čaňa, Košice, Veľký Šariš u Prešova, Spišská Nová ves a Lučenec. Úhrnná denní výkonnost: 5.500 q pšenice a žita.

Josef Tükőry

V. Mlýn. Tf.: 1240.