Obchod kovovým zbožím

„Agraria“ účastinná spoločnosť pre obchod hospodárskymi strojami a výrobkami v Bratislave.

Růžová 11. Sklad: Honvédská 6. Založená 29. II. 1919; zapísaná 6.VIII. 1920. Akc. istina: 300.000. Tg.: Agromotor. Tf.: 857 (kancelária), 1403 (sklad). riad.: Frant. Melka. Bk.: Banka Bohemia Praha. Pč.: 3051. Prod.: hospodárske motory, technické potreby, umelé hnojivo. Ex.: do všetkých zemí. Div. za r. 1920: 10%=Kč 40.,Čistý zisk r. 1920: Kč 302.024,88. Zo správnej rady odpadli: pp.: Frant. Melka a Frant. Schwarz; novozvolení: dr. Václav Písecký, dr. Oldř. Slavík, dr. Alfred Lederer a Jos. Kniha.

Čech a spol.

Kúpelná ul. 3. Obchod psacími a počítacími stroji, kancelářským nábytkem a zařízením. Veř. obch. spol.; zaps. 5. XII. 1919. Sp.: Ladislav Čech a Jana Krcha dědicové. Tg. : Čechkontor Bratislava. Tf.: 1912. Pč.: 400.864. Bk.: Moravsko-slezská banka, Živnobanka. 22 d. Dod.: psaci, rozmnožovací a počítací stroje, kancelářské zařízení, psací potřeby. Gen. zást. amer. psacích strojů The Fox Visible a The Fox Portable.

„Delta“, účastínná spoločnosť pre obchod strojmi, techn. a chem. tovaromi.

Ventúrská 15., Ust. 20. IV. 1920. Akc, jist.: Kč 1,500.000 (usnes. zvýšení na 3 mil. Kč.) Správ. rada: Ondrej Janček, Josef Donath, Leop. Spitzer, Bela Mandula, Alfons Kubala, Evžen Kell, Igor Fischgrund, Dr. Josef Maděrič, Dr. Giacomo Venuri, Dr. Vilém Blumenthal, Artur Neumann, Jos. Barna, Oskar Hajos. Doz. rada: Dr. Ervin Hexner, Lad. Rastocký, Dr. Adolf Herzka, Emerich Pfeifer. Red.: Artur Neumann, Jos. Barna. Pa.: Rich. Signer, Max Löwinger. P. z.: Košice. Tg.: Delta Bratislava. Tf.: 1004. Pč.: 400.845. 30 d. Bk.: Dunajská banka, Bratislavská všeobecná banka, Bankovní jednota, Slovenská banka, vesměs v Bratislavě. Obch.: dřevoobráběcí stroje, oleje, mazadla, chem, výrobky a j.

Brandstetter a spol.

Štefánikova cesta 6 d. Zastup. fy.: Kuličková ložiska SKF, spol. s r. o.

Bratislavské skladiště železa

Akc. ist.: Kč.: 1,000.000. Velkoobchod železem a železnými výrobky.

Heinrich Braun

Obchod zbožím železným a smaltovaným. Zapís. 23. XII. 1920. M.: Jindřich Braun.

Josef Čižek

Růžová ul. 7. Obchod zbraněmi všeho druhu, jakož i jejich opravy. Dodává: lovecké zbraně, kulovnice, brokovnice, bambitky. Provádí montování dalekohledů, přepažbení a veškeré opravy zbraní.

Dlouhý a spol.

Špitálská ul. 23. Obchod průmyslovými a hospodářskými produkty. Veř. obch. spol. od 1. XII. 1919; zaps. 5. XII.1919. Sp.: Karel Dlouhý a dr. Ervín Hexner.

„The Danubil“, podnik pre technické potreby

Štúrova cesta 9 a. Obchod technickými potřebami. Zal. 1. XI. 1919. M.: Oskar Blumen, obchodník v Bratislavě.

Isidor Elbogen

Obchod šicími stroji a velocipedy. M.: Julie Elbogenová.

Emil Freistadt

Deákova 3. Obchod galanterním zbožím a hračkami. M.: Emil Freistadt. Tf.: 795.

Fürst Jakab

Košutova ul. 11. Pobočka hl. závodu v Senci.

„Fož“, slovenská úč. spol. pre obchod so železom.

Račištorfská cesta. Ust. 29. X. 1919; zaps. 17. XII. 1919. Tg.: Fož Bratislava Tf. 1984. Pč.: 400.807. Bk.: Živnobanka. Pošt. schr.: 102. Akc. jist.: Kč 6,000.000. Spol. má výhradní zastoupení státních železáren v Podbrezové, Tisovci a Hronci, Karlově Huti a Třinci u Těšína. Zal. Živnostenskou bankou, Akc. spol. Ferra v Praze a firmou J. Ottahal a syn v Olomouci. Obch.: surové železo, polotovary, válcované a železářské výrobky.

Móritz Freistadt

Ventúrská 15. Obchod psacími stroji a rozmnožovacími barevnými páskami; dílny pro opravy; knihtiskárna. Výhradní zastoupení psacích strojú »Underwood«. Tf.: 162.

Ondrej Györffy, mernická kancellária

Inženýrská kancelář. Obchod stroji a strojními zařízeními, projektování továrních zařízení. Zaps. 12. VII. 1919. M.: Endre Györffy. Tf.: 913.

Leopold Hecht

Špitálská ul. 44. Obchod surovým a starým železem, zbožím kovovým, plodinami, technickými články a voskovými svíčkami. Tf.: 1816.

Jan Hejcman

Güntherova ul. 9. Obchod psacími stroji a kancelářskými potřebami. Zaps. 27. V. 1920 M.: Jan Hejcman, obchodník v Bratislavě.

Herrmann & Weisz

Obchod zbožím železným, kovovým, nástroji, stroji a technickými potřebami. Veř. obch. spol. od 10. II. 1920. Sp.: Julius Herrmann a Jan Weisz.

Imre Hirschler

Nám. Ondreja Krále. Sklad veškerých vojenských potřeb. Pč.: 56.017.

„Hydro“, velkoobchod s armatúrami a inštalačným materiálom, Anna Straka.

Schöndorfská ul. 2. Velkoobchod armaturami a instalačním materiálem. Zaps. 16. XI. 1920. M.: Anna Straková.

Josef Janský

Ventúrská ul. 16. Velkoobchod železářský. Tf.: 969. Pč.: 11.017. Dodává: všechny nástroje pro průmysl a řemesla, stroje, kuchyň. nářadí, železný a mosazný nábytek, drát, drátěnky, stavební kování, mosazné, železné, zinkové i pozinkované plechy, irská a americká stáložárná kamna. Export. Import.

Lajos Kastner

Špitálská 41. Obchod kuchyňským nádobím a železným zbožím. Pč.: 400.730.

Kämpfner & Mayer

Špitálská 18. Obchod železem. Ti.: 1835. Pč.: 400.943. Obch.: železným zbožím, zámky, kováním a j.

Bernát Kiczalcsa

Vysoká ul. 10. Obchod motorovými pluhy a jich součástkami. Zaps. 23. I. 1920. M.: Bernát Kiczalcsa. Pč: 400.781.

„Universale“ Jaroslav Klepl, Bratislava

Jozefova ul. č. 9. Jednatelstvi kuchyňským a hospodářským nářadím. Zaps. 10. I. 1920. M.: Jaroslav Klepl, obchodník v Bratislavě.

Vilmos Kohn

Alžbětina 1, Sklad strojů. Pč.: 51.327.

Karol A. Kuzmány

Bél Matéjova ul. 7. Zastoupení strojů, železa, ocele. Zaps. 27. VII. 1920. M.: Karel Kuzmány v Bratislavě.

Alexander László

Obchod hospodářskými stroji. Zaps. 5. 1. 1920. M.: Alexander László.

Lustig Náthán

Obchod zbožím kovovým a smaltovaným, Zaps. 1.III. 1919. M.: Lustig Nathan.

G. Macher

Rómeova ul. 4. Obchod zbožím ozdobným, hračkami, velocipedy, gramofony, automaty a šícími stroji. Veř. obch. spol. od 6. III. 1919. zaps. 23. V. 1919. Sp.: Aug. Karl a Jiří Macher.

T. E. Mader

Šrobárova ul. 1. Obchod železem. Pa.: Theodor Weisz ml. a Jiří Weisz. Tf.: 85. Pč.: 400.160.

Dr. Mayer & Comp.,vertriebsgesellschaft für Eisenwaren

Štúrova cesta 21. Obchod železným zbožím. Tf.: 1346.

Bratia Moskovič

Štúrova cesta 21. Obchod železným zbožím. Tf.: 1346.

Károly Nemák

Štúrova cesta 21. Obchod železným zbožím. Tf.: 1346.

„Delta“, technické podujatia Artur Neumann

Velkoobchod technickými a elektrotechnickými potřebami. Zaps.: 13. XI. 1919. M.: Artur Neumann, velkoobchodník v Bratislavě.

S. Neurath a syn

Náměsti republiky 17. Obchod železným a kuchyňským nádobím. Zal. 1867, Pa.: Arnošt Neurath. Tf.: 202. Pč.: 400.597. 20 zříz. Obch.: železem a plechem, kuchyňským nádobím, smaltovanými výrobky. Ex.: Německo, Maďarsko, Rakousko, Juhoslavie, Italie, Rumunsko.

J. St. Pallehner

Hurbanovo nám, 5. Obchod železným zbožín. Zal. 1790. Veř. obch. spol. Sp.: Jan Putz a Karel Bäumler. Tf.: 255. Pč: 400.768. Obch.: železářským zbožím, kuchyň. nářadím.

Československý podnik pro zařizování kanceláří, Pokorný a spol

Dlouhá ul. 20. Zal. 1919. Veř. obch. spol. Sp.: Karel Pokorný a Antonin Merenda. Tg.: Československý podnik Bratislava. Tf.: 1758. Bk.: Moravsko-slezská banka, fil. Bratislava, Živnostenská banka, Bohemia, Česká průmyslová banka. Obch.: kancelářským zařízením.

Filip Schön

Senné nám. 22. Železářský obchod. Tf.: 1740.

Sig. Schönfeld

Obchod technickými potřebami. Zaps. 23. IX. 1919. M.: Olga Hudcová.

Dr. Vojtech Simonyi

Schöndorfská 22. Obchod železem a kovy. Zaps. 30. X. 1920. M.: Dr. Vojtěch Simonyi. Pč.: 4837.

Alois Skoupý

konstruktér, českosłovenský atlantic. Obchod stroji, přístroji a nástroji.

Spurný & Ludwig

Gyurikovičová ul. č. 2. Obchod technickými články. Veř. obch. spol. od 20. VI. 1920. Zaps. 8. VII. 1920. Sp.: Albin E Ludwig, obchodník v Bratislavě, Gyurikovičová ul. 2c a Eduard Spurný, obchodník v Praze-Karlině, Rokycanova ul. č. 21.

„Standard“, úč. spol. pre technické potreby

Andreasg. 9. Zal. 1849; akc, spol. ustanovena 1921. Vznikla ze stejnojmenné spol. s r.o. Akc. kap.: Kč 1,000.000 – Správní rada: Cornel Stodola, Dr. Karel Winterstein, Richard Mannaberg, Arthur Kertész, Ferdinand Heimann. Doz. rada: Ředitel Ignatz Pollak, Dr. Aladar Porzsold, ředitel Josef Mlejnek. Tg.: Pigreenit Bratislava. Tf.: 1812. Pč.: 55.247.

„Typewriter spoločnost s r. o., obchod s pisacimi strojami a ústav pre opravovanie všetkých systemov v Bratislave“

Vodric 11. Obchod novými a opotřebovanými psacími, počítacimi a rozmnožovácimi stroji všech soustav, výroba a oprava jich. Zal. 25. VIII. 1920; zaps. 3. IX. 1920. Kap.: Kč 20.000. Jedn.: David Freimann, mechanik, Bedřich Altmann, soukromník, Hedvika Kochová, majitelka obchodu, vesměs v Bratislavě.

Slov. Rudolf Umlauf

Lorencova brána 15. Obchod zbožím ocelovým a brusírna břitev. El. poh. Dodává: holící přístroje, břitvy, nůžky, kapesní a kuchyňské potřeby a různé zboží ocelové.

Unia smaltoveň akc. spol.

Štefánikova cesta 25. Ústřední prodejna továren na smaltované výrobky. Zal. 16. XII. 1910, Akc. jist.: Kč 600.000. Res. fond: Kč 40.000. Zisk za r. 1920: Kč 91.849, převod ztráty z r. 1919: Kč 17.859 96, vývozní ztráta: Kč 107.904’18. R. 1920 končí tedy ztrátou Kč 33.914’87. Pč.: 400.299. Tf.: 1029 a, b. c. Bk.: Banka pro obchod a průmysl v Praze. Obch.: všemi smaltovanými výrobky továren na smaltované zboží v ČSR. Ex.: do celého světa.

Ústredné družstvo v Bratislave. Strojní oddělení: Bratislava

Štefanikova cesta 2. Dodává: hospodářské stroje, mlékařské potřeby, zařízení mlýnů, vodovodů, elektráren, cihelen a j., osobní a nákladní automobily a potřeby pro ně. Tf.: 1988. Pč.: 100.282.

Č. Větvička a spol.

Batthyánylio nábř. 4. Zal. 1920. Obchod kançelářskými potřebami, psacimi stroji (značka Continental). Tg.: Papyrus Bratislava. Tf.: 1949. Bk.: Banka Bohemia, fil. v Bratislavě.

Votava a Řehka

Polovnický rad 28. Obchod kancelářským zařízením. Zal. 1918. Tf.: 2004. Bk.: Průmyslová banka.

„Vulkan“, společnost s r. o.

pro obchod železem, kovy a produkty hutnickými, Bratislava. Kap.: Kč 200.000. Jedn.: Dr. Vojtěch Šimonyi, Bratislava.

Leopold Weisz

Senné nám. 15. Obchod smaltovaným, domácím a kuchyňským nádobím, lampami, ocelovým zbožím a rybářským náčiním. Zal. 1918. M.: Leopold Weisz. Tg.: Weisz Bratislava. Tf.: 713. Pč.: 400.168. Zam. 8 zřízenců. Ex.: SHS, Rumunsko.

Emil Weisz

Šancová ul. č. 27. Obchod s drevem a jednatelství se stroji. Zaps. 17. VI. 1920. M.: Emil Weisz, obchodník v Bratislave.

Ferdinand Wicklein. (dř. J. G. Mitterhauser).

Michalská ul. 12. Zal. 1828. Obchod železem, kovy, stavebním kováním a kováním pro nábytek, nástroji pro různé řemeslníky a železným zbožím. Tf.: 54. Pč.: 12.157. Prod.: zboží železné, ocelové, mosazné, pakfonové, alpakové, norimberské a zámečnické; drátěné hřebíky a šrouby z různých kovů; zař. potřeby pro domáci
telegraf; veškeré kuchyňské nářadí; potřeby pro chytání ryb na udici.