Obchod potravinami a plodinami

Abeles a Klinger

Simonyiho rad č. 8. Obchod plodinami. Tf.: 112. Pč.: 400.729.

Richard Adler

Lodní ul. č. 2. Obchod plodinami a koloniálním zbožím ve velkém i malém. Zaps.5.I. 1920.

Sigmund Adler

Kláriská ul. 16, Obchod smíšeným zbožím. Tf.: 273.

Koloman Áldor

Palisadová ul. č. 61. Obchod plodinami. Pč.: 54.830.

Lazar Alzufromm

Weidritzská ul. č. 13. Obchod smíšeným zbožím. Tf.: 1649.

David Berger

Obilné nám. 3. Obchod plodinami. Tf.: 1225.

Brandstetter a spol.

Štefánikova cesta 6. Jednatelství a komisionářství plodinami, vývoz a dovoz průmyslových předmětů a obchod jimi. Komanditní spol. od 10. II. 1919; zaps. 21. II 1919. Komplementář (os. ruč. spol.): Frant.
Brandstetter. Kommandista : Erich Schlemmer. Pa.: Ada Brandstetterová. Tg.: Exím. Tf.: 656. Pč.: 400.266.

Bratislavská obchodná účastinárska spoločnosť

Korunovačné n. 2. P. z.: Košice. Zal. 1917. Akc. jist.: Kč 20,000.000 (100.000 akcií po Kč 200). Zisk za rok 1920: Kč 2,443.974. Div.: za rok 1920: 10%, t. j. Kč 20. Provozuje hlavně obchod potravinami, obilím a hosp. stroji. Tg.: Kontinent. Tf.: 1568 a 1678. Pč.: 400.954. R. 1920 založila Obilní dovozní akciovou společnost pro Podkarpatskou Rus v Užhorodu a s fou. Marmarosch, Blank & Co. Soc. Anon. v Bukurešti za účasti rumun. a čsl. firem » Podkarpatský syndikát« s kap. 10 mil. lvů pro dovoz obilí a mouky z Rumunska.

Josef Braun

Schöndorfská ul. 31. Obchod moukou, osadním a kupeckým zbožím ve velkém i malém. Zal. 1890. Pa.: Desiderius (Dezsö) Braun, Alexandr (Sándor) Braun 306 a, b. Pč.: 400.815.

Štefan Burian

Michalská ul. č. 18. Obchod smíšeným zbožím. Ti.: 849.

„Commercia“, účastinný spolok.

Uršulinská ul. 10. Hl. záv.: Šurany. Tg.: Derby. Tf.: 935. Řed.: Štěpán Dégh (pa). Obchod s hospod. plodinami, zejm. luštěninami semenem a krmivem.

Béla Baum

Palisadová ul. 62. Velkoobchod smíšeným zbožím, Zal. 1896. M.: Vojtěch (Béla) Baum, Pa.: Árpád Katova. Tf.: 281.

Leo Beer

Sedlarská ul. (Dř. Deákova) č. 5. Jednatelství zemědělskými výrobky. Zaps. 29. I. 1920.

Commerciale, obchod plodinami a tovarom, úč. spol.

Polovnický rad 28. Zal. 1918. Akc. jist.: Kč 2,000.000 (5.000 akcií po Kč 400). Pošt. schr. 50. Tg: Produktiv. Tf.: 292 a 608. Pč.: 56.862. Bk.: Mor. agr. a prům. bka, fil. Bratislava. Exportní a importní oddělení, obilní oddělení, kožařské oddělení. Kup. a dod.: Zeměd. plodiny a výrobky, jedlé tuky a j. potraviny, surové kůže, svršky, podešvice, pícně a ostatní krmiva.

Continental, obilim a koloniálnym tovarom vo veľkom, komissionárstvo, vývoz a dovoz, Vavrinec Adler

Štefánikova cesta 37. Obchod obilím a koloniálním zbožím ve velkém, komisionářství, vývoz a dovoz. Zaps. 15. X. 1920. M.: Vavřinec Adler.

Československá obchodní spol. s. r. o.

Velkoobchod zbožím koloniálním, export tuzemských plodin. Hl. z.: Uherský Brod.

Oskar Duschek

Nám. Republiky 12. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 470.

Fencl a Srb

Městská tržnice. Obchod smíšeným zbožím a lahůdkami ve velkém i malém. Veř. obch. spol. od 20. V. 1921; zaps. 23. XI. 1920. Sp.: Bedřich Fencl, Václav Srb.

Eduard Fischer

Kláriská ul. č. 6. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 781.

Josef Fischer

Štúrova cesta 6a. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 390. Pč.: 51.836.

Michael Fischer

Karpatská ul. 1. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 1218.

Josef Fleischmann a Benjamin Kunstadt

Štúrova cesta 30. Obchod plodinami. Tf.: 1525.

Josef Foltanovics

Kvetného udolia ul. č. 2. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 1427.

Mořic Földes

Štefánikova cesta 23. Obchod plodinami. Tf.: 730.

Daniel Freund

Obilné nám. č. 2. Obchod plodinami. Tf.: 880.

Albert Jakob Frisch

Rybové nám. 4. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 695.

Ferdinand Fröhlich

Štefanovičova ul. 6. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 695.

Vilém Fuchs

Tallerová ul. 10. Obchod hospodářskými a průmyslnými výrobky. Zaps. 16. IV. 1920.

Hynek Glasspiegel

Krížová ul. 69. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 847.

Mozes Gelber

Podhradská ul č. 20. Velkoobchod smíšeným a střížním zbožím. Zaps. 9. VI. 1920.

Lázár Gestettner

Štúrova cesta 6 c. Obchod plodinami. Tf.: 108 a, b, c. Pč.: 45.192.

Alexander Guzikovsky

Štefánikova cesta č. 39. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 1581.

Leopold Haas

Dobrowitsova ul. č. 5. Obchod plodinami. Zaps. 26. IV. 1920.

Hanno a spol.

Dobrowitsova ul. č. 5. Velkoobchod smíšeným zbožím. Veř. obch. spol. od 13. IV. 1920; zaps. 9. VI. 1920. Sp.: Artur Hanno, Josef Hamberger.

František Hlávka

Nemocničná ul. 34. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 700.

Huber a spol.

Zahradnická ul. 16. Obchod ovocem, zeleninou a zbožím smíšeným, import a export. Zal. 1. III. 1920; zaps. 2. III. 1920. M.: František Huber. Tf.: 1787.

Alexandr Chmelař

Štúrova cesta 21. Obchod smíšeným zbožím. Tf.: 1481.

E. Kardosa vdova

Karpatská ul. 11 a. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 718.

Jakob Katz

Konventová ul. č. 3. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 914.

Krafek a Lojkovič

Vysoká cesta č. 3. Komisionářství, velkoobchod zemskými plodinami a mlýnskými výrobky. Veř. obch. spol. od 13. VI. 1921; zaps. 23. VI. 1921. Sp.: Frant. Krafek a Petr Lojkovič. Pč.: 11.969.

Ladislav Krall

Nám. Republiky č. 38. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 538.

František Krivanek ml.

Nám. Palackého 30. Lahůdkářství. Zaps. 9. XI. 1920.

Štefan Lábár

Dlhá ul. 17. Obchod kořením, materiálním a osadnickým zbožím; výroba a prodej prášku k pečení a vanilkového cukru. Zaps. 30. VI. 1921. Tf.: 623

Josef Levay

Sattlerg. (Deákova) 7. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 1293 a, b.

A. Magda

Dunajská ul. č. 6. Obchod smíš. zbožím. M.: Alois Magda. Zaps. 1. VII. 1920.

Koloman Macher

Dunajská ul, č. 82, Obchod osadníckým zbožím. Tf.: 1426.

Anna Malaschitzová

Zámecká ul. 27. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 561.

Arnold Marmorstein

Krížová ul. 28. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 873.

Adolf Maschke

Nemocničná ul. 18. Obchod osadnickým zbožím. Tf.:1356.

Josef Mašek a spol.

Grösslingová ul. č. 20. Obchod a komisionářství  zemědělskými výrobky, osadnickým zbožím a plodinami, jich dovoz a vývoz, velkoobchod vínem a likéry. Tg.: Maled Bratislava, zal. spol. od 1. I. 1921; zaps. 22. I. 1921. M.: Josef Mašek.

A. L. Müller a syn

Michalská ul. 17-19. Obchod plodinami. Tf.: 747.

Salomon Neuhaus

Schöndorfská ul. č. 41. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 1072.

Filip Neumann

Štefanovičova ul. 4. Obchod osadnickým zbožím, Tf.: 399.

Karel Neumann

Štúrova cesta 9 a. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 1655.

„Niva“, slovenská spoločnosť pre obchodovanie polnými plodinami, spol, s r. o.

Laurencovej brány ul. č. 6,Obchod surovinami, polotovary, zemědělskými plodinami, tuky, oleji a hospodářskými potřebami. Zal. 14.VI. 1920; zаps. 27. VII. 1920. Kар.: Kč 550.000. Tg.: Niva Bratislava. Tf.: 381. Pč.: 3775.

Alois Pokorný

Tržnice a Nám. Svobody, Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 313.

Arnošt Pollak

Podhradské nábřeží 20. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 1795.

Géza Popper

Palisadová ul. 62. obchod plodinami. Tf.: 359. Pč. 52.975.

Artur Quastler

Hradobná ul. č. 32. Obchod plodinami. Tf.: 740.

Abraham Reiff

Schöndorfská ul. č. 17. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 605.

Adolf Reiss & Sohn

Aranyova ul. 4. Komisionářstvi a jednatelství obilím. Veř. obch. spol. od 1. VII. 1919; zaps. 12. VII. 1919. Sp.: Adolf a Josef Reissové.

Alexander Reisz

Preyssová ul. č. 3. Obchod osadnickýin zbožím. Tf.: 1447.

Maximilian Richter

velkoobchod s koloniálnym tovarom a poľnohospodárskymi plodinami Schöndorfská ul. č. 32. Zaps. 3. XII. 1920.

Roušal & Pryl

Štúrova ul. 6/b. Komisionářství a velkoobchod plodinami a zeměděl. výrobky. Veř. obch. spol. od 21. VII. 1921; zaps. 10. IX. 1921. Sp.: Karel Pryl a Jindř. Roušal.

Josef Ruml

Törökova ul. č. 11. Obchod zemědělskými výrobky a smíšeným zbožím. Zaps. 8. VII. 1920.

Lina Schay

Podhradská ul. č. 2. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 531.

Edvard Schlenger

Štefánikova ul. 25. Obchod potravinami. Tf.: 430 a, b.

Ferdinand Schönfeld

Palisadová ul. č. 48. Obchod plodinami. Tf.: 1638.

Markus Schwartz

Holubyho ul. 16. Obchod potravinami. Tf. 1826.

„Svět“

Nákupní družstvo velkoobchodníků koloniálním, potravinářským a chemickým zbožím. Nám. Republiky 14. Zal. 1921. Předsednictvo: Isidor Senit, Šimon Neumann, Karel Klimo, Ludvík K. Vilmos, Karel Neumann. Dozorčí rada: Benő Kunstadt, Aek. Reiss, Bartol. Wertheimer.

Ľudevit Szullo

Holubyho a Šulekova cesta 16. Obchod plodinami a jatečným i chovným dobytkem, Zaps. 27. IX. 1920.

Bratia Szurán

Nám. Republiky č. 8. Obchod osadnickým, hospodářskym a průmyslovým zbožím.  Veř, obch. spol. od 8. 1. 1921; zaps. 15. I. 1921. Sp.: Marie Szuránová a Isidor Szurán.

Gustav Tichy

Obilné nám. 9. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 353.

“Ost-West“, obchodní podnik Rudolf Trann

Štefanovičova ul. č. 6. Velkoobchod osadnickým, chemickým zbožím a výrobky. Zaps. 17. VI. 1920.

Josef Weisz

Stefánikova ul. č. 23. Obch. osadnickým zbožím. Tí.: 1674

Rudolf Wahl

Rybárskej brany ul. 8. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 5.

Gustav Wiebauer

Kusserova ul. č 22. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 1164.

Siegmund Wildmoser

Štúrova cesta 23. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 1221.

Josefa Wimmera synovia

Michalská ul. č. 2. Obchod osadnickým zbožím. Tf.: 75. Pč.: 53.560.

Abraham Winter

Vysoká cesta 19. Obchod osadnickým zbožím a okurkami. Tf.. 673.

Jan Vohmann

Štúrova cesta č. 28. Obchod osadnickým zbožím. Tf. : 1270.

Ústredné družstvo v Bratislave, zaps. společen. s. r. o.

Štefánikova 4. působnost: Zakládá a soustřeďuje družstva hospodářská, úvěrní, průmyslová a výrobní, družstva prodejní, nákupní, skladištní a potravní, bdí nad jejich hospodařením, opatřuje pro ně všechny potřeby, prodává jejich plodiny a výrobky v četných specielnich odděleních. Správa: Předseda Fedor Houdek, býv. ministr v Bratislavě; mistopředs.: kanovník Dr. Ľudevít Okánik, býv. župan v Nitře, a prof. Ľudevít Hrdlička. Předs. doz. výb.: Julius Bodnár, farář. Řed.: Ján Pražák. Tf.: 1573, 1927. Pč.: 400.282. Úřed.: 160. Prod.: zboži koloniálni všeho druhu, sůl, cukr, mýdlo, sklo, nápoje, textilní a galanterni a dřevěné výrobky, potřeby kancelářské, železo, staviva, železné a smaltové zboží, hospodářské stroje (strojní oddělení viz str. 943), oleje všeho druhu, semena, plodiny, krmiva, hnojiva, pytle a provaznické výrobky.

Vysoká, účast. spolok v Bratislave

Dlhá ul. 25. Zal. 12, 1. 1920. Akc. jist.: Kč 1,000.000 (500 akcií po Kč 2000-). Čistý zisk 1920: Kč 55.794 57. Div. za r. 1920: 6% = Kč 120. Správní rada: předseda: Senátor Šimon Robáček; místopř.: Jul. Morávek, starosta města Bratislavy. Členové:
Eman Burian, A. Juranits, Géza Timár ředitel; Dr. Béla Herzka, Josef Nekvasil, Ludevít Kraic, Josef Barna, Dr. L. Fink, sekr., Artur Neumann, Karel Durvay, inž. F- Jamnický, Dr. J. Roszival, Ant. Sedláček, L. Niederhauser. Řed.: Frant. Brabec. Společnost zabývá se hlavně dovozem a vývozem všech hospodářskych plodin, jatečných, tažných a chovných zvířat, krmiva, umělého hnojiva a palivového dřeva. Tf.: 1219. Pč.: 1104.