Octáreň

Späť na “Priemysel a obchod v Bratislave v r. 1923”

Bratislavská továrna na ocet, akc. spol.

Masarykovo nám. č. 2. Zal. 3. VIII. 1918. Akc jist.: Kč 600.000 (1200 akcií po Kč 500). Tg.: Octárna, Bratistava. Tf.:
999. Bk.: Živnobanka, fil. v Bratislavě. Benzin. 10 HP. 4 d. Ex.: Jugoslavie, Maďarsko, Rakousko.