Pletený tovar, krajky a vyšívanie a zušľachtenie odevov

Späť na “Priemysel a obchod v Bratislave v r. 1923”

Regina Adlerová

Štúrova cesta 3. Pletárna.

Regina Jelinková

Nemocničná ul. č. 31. Pletárna.

Luisa Kaberle-ová

Františkánské nám. 6. Pletárna.

Amalie Swobodová

Uhorská ulice č. 15. Pletárna.

Josefina Tordosiny

Podhradská ul. 3. Pletárna.

Anna Brucknerova

Vyšívání. Szilágyiho ul. 6.

Ella Emmerova

Ventúrská ul. 11. Vyšívání.

Antonie Filipova

Bél Matyasova ul. 21. Vyšívání.

Regina Gellerova

Kapucínská ul. Vyšívání.

Marie Hessheimerova

Bél Matyasova ul. 6. Vyšívání.

Terezie Kilianova

Bél Matyasova ul. 14. Vyšívání.

Anna Kuraczinova

Vysoká cesta 12. Vyšívání.

Helena Laschitzova

Masarykovo nám. 3. Vyšívání.

Elsa Paulaczky-ova

Grösslingova ul. 26. Vyšívání

Arnošt Imhof

Senný trh 17. Parní prádelna, čistírna a úpravna záclon. Tf.: 389.

„Detva“, ústav pre povznesenie l’udového umenia a domáceho priemyslu na Slovensku

(Dříve Izabella spolok pre domáci priemysel.) Štefánikova cesta 4. Skl.: Praha, Mnichov, Londýn a Vídeň. Tf.: 624, 1000 dom. d. Vyr.: ručně vyšívané dámské a dětské obleky, blúzy, zástěry, stolni a ložní pokrývky, záclony, různé ozdobné veci vyšívané zlatem a stříbrem, paličkované a háčkované krajky, vložky, límce, mešní roucha a pokrývky na oltáře, prapory, slovenské výšivky všeho druhu.

Ján Kinzel

Venturská ul. 14. Chem. čistírna šatstva a barvírna. Tf.: 367.

Zikmund Fluss

Uhorská ul. č., 12. Uměl. Barvírna a chem. prádelna, Tf.: 629. H. z.: Brno Masarykova tř. 32, Cejl 38. Uměl. barvírna a chem. prádelna. P. z.: Bratislava, Uhorská 12., Mor. Ostrava, Nový Jičín. Zal. 1890. Tf. 213, 576. Pč.: 23.336. 120 d.