Plynárne

Späť na “Priemysel a obchod v Bratislave v r. 1923”

Mestská plynáreň

Námestie Svobody 30. Zal. 1856. Přednosta: inž. Arnošt Geisler. Tf.: 1001. Roční výroba as 3 ½ mil. m3 plynu.