Priemysel ľanu, konope a juty

Späť na “Priemysel a obchod v Bratislave v r. 1923”

Adolf Gottfried

Dobytkový trh 11. Provaznictví.

Géza Gottfried

Dobytkový trh 11. Provaznictví.

Helle O., továrňa na povraznícky tovar

Mlýnská tř. M.: Eduard Helle. Tf.: 121, 1721. 60 d. 29 HP. Vyr.:motouzy, popruhy, povřísla, hnací řemeny, hadice a různé provaznické zboži.

Československý hedvábnický průmysl, akc. spol. v Bratislavě.

Kokonerie a předení surového hedvábí. Ustav. 4. XI. 1921. Akc. jist.: Kč 500.000 (2500 akcií po Kč 200).

Mechanická přádelna konopi a továrna provaznického zboži, Michal Kann

Račisdorfská ul. č. 1203. Tov, sklad: Suché Mýto č. 3. Zal. 1908. Veř. obch. spol. od 1. 1.; zaps. 12. VII. 1919. Sp.: Jana Kannová, Max Kann. Tg.: Kannseilfabrik. Tf.: 835 a 604. Pč.: 400.098. Pr.: 59.384. 80 d. 50 HP, Vyr.: manilový motouz k žacim strojům, provazy, šňůry, popruhy, transmissní lana, len, konopí surové a česané, koudel, ucpávký, povřísla jutová a konopná.

Továreň na sťažnové plachty, l’anový a jutový tovar Bratislava Henrich Klinger

Továreňská tř. 10. Sklad: Budapešť V. Tf: 6381, Pč,: 400.415. 900 d. 1200 HP. Vyr: lnéné tkaniny, lněnou konfekci pro nemocnice, lázně, hasiče, lodní a železn. zřízence, horniky, podšívkové plátno, stanové plátno, plátno k vyšívaní, baťochy, pláště do deště, plachty na vozy, koňské pokrývky.

Josef Moticska

Fazulová ul. 23. Provaznictví.