Sklársky priemysel

Späť na “Priemysel a obchod v Bratislave v r. 1923”

Prvá bratislavská dielňa zrkadiel, brusenia skla, stavebné a umelecké sklenárstvo Fisch a Klein

Jokai Mór ul. č. 5. Veř. obch. spol. od 18. V. 1920; zaps. 27. V. 1920. Sp.: Šimon Fisch a Jindřich Adler. Tf.: 1479. Pč.: 54.076.

„Kristalo“, priemysel skla a zrkadiel, Adler a spol.

Janská ul. č. 7. Továrna zrcadel, brusírna skla, stavební a portálové sklenářství. Veř. obch. spol. od 6. V. 1920; zaps. 9. XI. 1920. Sp.: Izidor Knopf, řed. banky, Arnold Adler, obchodník, oba v Bratislavě. Pa.: Ján Ungvár. Tg.: Kristalo Bratislava. Tf.: 478. Pč.: 7140. 30 d. 40 HP el. Vyr.: zrcadla všech druhů, leptaná a broušená skla, výkladní skříně, automobilová skla, zasklívání do olova a mosazi; stavební a portálové sklenářství.

Krajinská ul. 24. Stavební umělecké sklenářství, prodej tabulového skla.

Krajinská ul. 24. Stavební umělecké sklenářství, prodej tabulového skla.