Stavebné podniky

Johann Balham

Nemocničná ul. 39.

Alexander Barta

Obilné nám. 3. Stavební podnikatelství, obchod staveb. a technickými potřebami. Zaps. 12. II. 1921.

Vojtěch Beránek

Törökova ul. 5.

„Betonia“ (Dříve Adolf Pittel).

Viď cementárne

Architekt a stavitel Mat. Blecha, spol. s. r. o.

Filiálka v Bratislavě. Palackého sady 30. H. z.: Praha. Red. a pa. pro závod v Bratislavě: Bedřich V. Brettschneider. Tg.: Architekt Blecha Bratislava. Tf.: 182.

Emil Brüll & Emanuel Lebovics

Šrobárova ul. 6 b. Architekt, inžen., techn. a projektová kanc. pro železo a železobetonové stavby. Tf.: 1251.

Stefan Cseh

Dobrowitsova ul. 9.

Podujatie železobetonových staveb, merník V. Custer

M.: Walter Vilém Custer, Vídeň I., Riemerg. 11.

Alois Černohlávek

Dunajská ul. 2.

Českomoravská stavební akc. sp.

Lorencova ul. 8. Správce: Ing. Richard Provazník. Tf.: 2021.

Diss & Co., Baugesellschaft m. b. H. für Beton-, Hoch- & Wasser-bau

Podnikatelství staveb betonových a výroba staviva. H. z.: Videň IX., Fuchsthalerg, 10. Zal. 1914. Kap.: rak. K 100.000. Red.: Felix Adutt, Frant. Rings.

Inž. Jozef Doležel

Törökova ul. 12. Tf: 1635.

„Domov“, účastinárska spoločnosť pre stavbu náhradných bytov v Bratislave

Zal. 16. X. 1920. Akc. jist.: Kč 1,000.000 (2500 akcií po Kč 400). Bk.: Banka staveb. živnoslí a průmyslu, fil. v Bratislavě.

Ľudevít Gratzl

Roykova ul. 11. Architekt a stavitel. Tf.: 174.

Gabriel Grünwald

Továreňská ul. 18. Podnikatelství staveb a obch. stavebním dřívím. Tf.: 644 (kanc.). 1301 (byt)

„Gupa“, obchodná úč. spol. se sklom a porcelánem.

Zelená ul. 6. Společnost projektuje stavby a provádí zasklívání.

Dipl. inžinier a stavitel’ský majster, stavitellství podnikatelia Komlós & Braun

Veř. obch. spol. od 20. II. 1920; zaps. 17. III. 1920. Sp.: inž. Arthur Komlós, Eugen Braun.

František Kruml

Hrobitovná ul. 4. Dipl. inž., architekt a stavitel. Tf.: 1372.

Inžinier Julius Lakos

stavitel’ský podnik. Lakos Gyula mérnök, épitési vállalat. Lakos, Bauunternehmung. Palisády 61. Vodní, vysoké, železobetonové a budovové stavby, zřizování cest, vodovodů, kanalisací a stavba mostů. Zaps. 2. II. 1920. M.: inž. Julius Lakos.

František Malota

Kamenické nám. č. 3.

Ing. Bohuš Matuna

Nám. Svobody. Pč.: 7794.

Štefan Mikácsy

Krížová ul. 53 d. Podnikatel staveb. Tf.: 784.

Jaroslav Paveleč

Ventúrska ul. 15.

Vincenc Petro, stavitelský a techničný podnik

Rakovskyho ul. 1. Zaps.: 7. VIII. 1921.

Pittel & Brausewetter

Kvetného údolia 13. Podnikatelství betonových a železobetonových staveb. Tf.: 98. Pč.: 53.714.

Pražská společnost pro stavby betonové a železobetonové, spol. s. r. o.

filiálka v Bratislavě.

Kornel Puhala

Špitálská ul. 18. Podnikatelství staveb betonových, asfaltových a isolační pokrývání lepenkou, Tf.: 848.

G. Ruppel, Ingenieurbureau und Bauunternehmung für Gas-,Wasser- und Canalisationsanlagen in Teplitz-Schönau

Filiale in Bratislava. Palisády č. 61. Pa.: Jan Zelený.

Slovenská úč. stavebni spol.

Venturová 3. Ustav.: 27. IV. 1920, zaps.: 27. VII. 1920. Akc. jist.: Kč 1,000.000 (2000 akcií po Kč 500-). Správní rada: Kornel Stodala, inž., Boh, Křížko, Dr. Jan Hall a, Josef Pytlík, Dr. Josef Maděrič, vesměs v Bratislavě, Josef Paroubek, Frant. Kavalír, oba v Praze. Tf.: 1997.

Spojená stavebná úč. spol.

predtým Bratislavská stavebná a Durvay úč, spol.

Mór. Sprinzl

Špitálská 35. Podnikatelství staveb, parní pila a továrna na obrábění dřeva.

Stavebni družstvo inženýrů a stavitelů v Pardubicich, spol. s r. o.

P. z. v Bratislavě, Obilné nám. 3.

Juraj Tvarožek
Úč. spol. pre dopravu, stavbu ciest a pre pieskové a štrkové práce

(Dříve Schenk &Rössler.) Dobytčí trh 14 (tf.: 378). P. z.: Bratislava, Palisády 40a (tf.: 728), Zahradnická ul. 35 (tf. 652). Zal. 16. VIII. 1917. Akc. jist.: Kč 1,000.000 (5000 akcií po Kč
200). Bk.: Čes. prům. a hosp. bka, fil. Bratislava. Zemní práce, stavba a dláždění silnic, výroba a prodej kamene, štěrku a písku.

Úč. spol, pre stavbu bytných domov a pre obchod realitami

Pavel Tallerová ul. 6. Zal.: 1920. Akt. jist.: Kč 1,000.000 (1000 akcií po Kč 1000-). Správní rada: Samuel Laufer, Vladimír
Jesenský, Tomáš Tvarožek, Béla Friedrich a Josef Weisz ml.

Dipl. ing. Venetianer a Klein podujimatelstvo stavieb a technická kancelária

Dunajská ul. 47. Veř. obch. spol. od 15. III. 1921, zaps.: 9. IV. 1921. Sp.: Antal Venetianer, Mikuláš Klein.

Arch. Į. Vodňaruk

Obilné nám. 2. H.z.: Praha-Král. Vinohrady

Weisz & Elefanti

Továreňská ul. 3. Podnikatelství staveb. Tf.: 1450.