Výroba kávových náhražiek, sušiarne čakanky, pražiarne kávy

,Def“ spol. s. r. o. sdružených dielni na dorábanie sladovej kávy a potravin

Náměstí Masarykovo 5. Zal. 26. V. 1920; zaps. 14. VI. 1920. Kap.: Kč 300.000. Jedn.; Sam. Diamant
Trnavě, Siegfried Fanto v Holiči, Bela Eisler v Hlohovci. Tg.: Def Bratislava. Pč.: 2583. 60 d. Par. pohon. Stroje: 50 bubnů na pražení, lisy, autom. váhy. Vyr.: sladovou kávu, kávové konservy, náhr. kávu, cikorku. Spec.: sladový prášek, extrakt sladový. R. výr. 1920 (při váz. hospodářství): 50 vag. slad. kávy, 50 vag. cikorky. Hodn. r. výroby: Kč 6,000.000. Vyv.: do repub. Rakouské, Madarska, Polska, Jugoslavie, Rumunska, Bulharska. Bk.: Česká prům. banka, fil. Bratislava.

Julius Meinl, spol. s r. o.

H. z.: Praha

A. Župnikov nástupca Karol Klimo

Náměstí Republiky 10. Výroba kávových náhražek značky Sanitas, obchodní jednatelství a komisionarství. Zal. 1882. M.: Karel Klimo. Pa.: Julius Reich, Laura Reich-Župniková. Tg.: Klimo Bratislava. Tf.: 269. 10-15 d. Roční výroba: až 40 vag., hodnota roční výroby Kč 4,000.000. Vyr.: Sanitas kávu bez cukru a s cukrem. Ex.: Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Polsko, Jugoslavie.