KLENOTY Košice 19, Obchod s orientálnym tovarom

Miesto:
Košice
obchod: Obchod s orientálnym tovarom

prírastkové číslo:
799/84