KLENOTY Vranov n/Topľou, opravovňa hodín, ul. Sovietskej armády 999

Miesto:
Vranov n/Topľou, ul. Sovietskej armády 999
obchod: opravovňa hodín

prírastkové číslo:
780/84