ZDROJ Galanta, sklad obalov

miesto:
Galanta
obchod:
sklad obalov
Dátum otvorenia:
30.12.1976
Predajná plocha:
990 m2
Rozpočtové náklady: 1 064 000 Kčs stroje a zar.
175 000 Kčs
Lehota výstavby:
1975-1976
prírastkové číslo:
40/84