Zdroj Dunajská Streda, Lahôdky

Ulica:
Sídlisko Východ
obchod:
Lahôdky
Dátum otvorenia:
21.2.1979
Predajná plocha:
145 m2
Ročný obrat:
808 000 Kčs
Rozpočtové náklady: stroje a zar.
295 000 Kčs
Lehota výstavby:
1975-1978
prírastkové číslo:
35/84