Zdroj Dunajská Streda, Potraviny

Ulica:
Sídlisko Staré Mesto
obchod:
Potraviny – široký sortiment
Dátum otvorenia:
29.7.1976
Predajná plocha:
213 m2
Ročný obrat:
12 752 000 Kčs
Rozpočtové náklady: stroje a zar.
402 000Kčs
Lehota výstavby:
1974-1976
prírastkové číslo:
35/84