ZDROJ Dunajská Streda, Ryba – hydina – zverina

[metaslider id=“4479″]

miesto:
Dunajská Streda
obchod:
Ryba – hydina – zverina
Dátum otvorenia:
28.3.1979
Predajná plocha:
68 m2
Ročný obrat:
4 924 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 958 000 Kčs stroje a zar.
162 000 Kčs
Lehota výstavby:
1977-1979
prírastkové číslo:
38/84