ZDROJ Galanta, Čsl. armády, Lahôdky

[metaslider id=“4500″]

miesto:
Galanta, Čsl. armády
obchod:
Lahôdky
Dátum otvorenia:
27.8.1980
Predajná plocha:
189 m2
Rozpočtové náklady: 7 250 000 Kčs stroje a zar.
253 400 Kčs
Lehota výstavby:
plán: 1970-75, skut. 1970-80
prírastkové číslo:
42/84