ZDROJ Galanta, Čsl. armády, Potraviny – široký sortiment

[metaslider id=“4506″]

miesto:
Galanta, Čsl. armády
obchod:
Potraviny – široký sortiment
Dátum otvorenia:
24.9.1975
Predajná plocha:
109 m2
Ročný obrat: 4 384 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 782 000 Kčs stroje a zar.
169 000 Kčs
Lehota výstavby:
1973-1975
prírastkové číslo:
43/84