ZDROJ Galanta, Potraviny, Čsl. armády

[metaslider id=“4486″]

miesto:
Galanta, Čsl. armády
obchod:
Potraviny
Dátum otvorenia:
27.8.1980
Predajná plocha:
291 m2
Ročný obrat:
7 669 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 7 250 000 Kčs stroje a zar.
291 000 Kčs
Lehota výstavby:
1970-1980
prírastkové číslo:
39/84