Zdroj Komárno, Komenského

Ulica:
Komenského
obchod:
Potraviny SOC
Dátum otvorenia:
4.2.1977
Predajná plocha:
132 m2
Ročný obrat:
10 776 000 Kčs
Rozpočtové náklady: celkom: 986 000 stroje a zar.
187 000 Kčs
Lehota výstavby:
plán: 16 mes., skut. 20 mes.
prírastkové číslo:
29/84