ZDROJ Senica, Sídl. stred I., Robotnícka

[metaslider id=“4347″]

Ulica:
Robotnícka
obchod: Potraviny S0
Dátum otvorenia:
16.5.1975
Predajná plocha:
286 m2
Ročný obrat:
11 108 000 Kčs
Rozpočtové náklady: celkom: 1 617 303 stroje a zar.
318 188 Kčs
Lehota výstavby:
plán: 2 roky, skut. 3 roky
prírastkové číslo:
32/84