Zdroj Senica, ul. J. Kráľa

Ulica:
J. Kráľa
obchod: Potraviny S0
Dátum otvorenia:
13.9.1978
Predajná plocha:
191 m2
Ročný obrat:
5 150 000 Kčs
Rozpočtové náklady: celkom: 2 588 590 stroje a zar.
252 978 Kčs
Lehota výstavby:
plán: 2 roky, skut. 3 roky
prírastkové číslo:
31/84