Zdroj Senica, VO sklad

Ulica:
Priemyselná
obchod:
VO sklad, sort. typ: 925-926
Dátum otvorenia:
1975
Predajná plocha:
2 120 m2
Ročný obrat:
158 917 000 Kčs
Rozpočtové náklady: celkom: 4 672 462 stroje a zar.
572 266 Kčs
Lehota výstavby:
plán: 2 roky, skut. 2 roky
prírastkové číslo:
30/84