Zdroj Sereď, Cukrovarská, cukráreň

Ulica:
Cukrovarská
obchod:
Cukráreň
Dátum otvorenia:
19.9.1979
Predajná plocha:
71 m2
Rozpočtové náklady: 3 130 000 Kčs stroje a zar.
164 000 Kčs
Lehota výstavby:
1976-1979
prírastkové číslo:
48/84