ZDROJ Sereď, Cukrovarská, Potraviny

miesto:
Sereď, Cukrovarská
obchod:
Potraviny
Dátum otvorenia:
13.9.1979
Predajná plocha:
220 m2
Ročný obrat: 12 992 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 3 130 000 Kčs
stroje a zar.
294 000 Kčs
Lehota výstavby:
1976-1979
prírastkové číslo:
46/84