ZDROJ Sereď, Dlhá, Potraviny

miesto:
Sereď, Dlhá
obchod:
Potraviny
Dátum otvorenia:
29.10.1970
Predajná plocha:
109 m2
Ročný obrat: 5 510 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 768 000 Kčs stroje a zar.
151 000 Kčs
Lehota výstavby:
1969-1970
prírastkové číslo:
45/84