ZDROJ Sereď, Malinovského, Lahôdky

miesto:
Sereď, Malinovského
obchod:
Lahôdky
Dátum otvorenia:
24.3.1977
Predajná plocha:
155,5 m2
Ročný obrat: 4 427 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 270 000 Kčs stroje a zar.
270 000 Kčs
Lehota výstavby:
1975-1977
prírastkové číslo:
44/84