ZDROJ Nitra, Chmelová dolina

Ulica:
Chmelová dolina
obchod:
1: Potraviny 2: Mäso-údeniny
Dátum otvorenia:
26.1.1978
Predajná plocha:
1: 92 m2, 2:34m2
Ročný obrat:
1: 1 893 000 Kčs, 2: 539 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 1 089 000 Kčs, stroje a zar. 1:120 000 Kčs, 2:58 000Kčs
prírastkové číslo:
64/84

a