ZDROJ Nitra, Potraviny, Chrenová III, Ďumbierska

Ulica:
Chrenová III, Ďumbierska
obchod: Širokosortomentné potraviny
Dátum otvorenia:
5.7.1976
Predajná plocha:
280 m2
Ročný obrat:
12 038 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 1 295 000 Kčs, stroje a zar. 400 000 Kčs
prírastkové číslo:
65/84

a