ZDROJ Nitra, Potraviny, Chrenová IV, Dlhá ul.

Ulica:
Chrenová IV, Dlhá ul.
obchod: 1: potraviny, 2: Mäso-údeniny
Dátum otvorenia:
15.12.1978
Predajná plocha:
1: 213 m2, 2: 38 m2
Ročný obrat:
1: 7 532 000 Kčs, 2: 5 849 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 1 295 000 Kčs, stroje a zar. 1: 220 000 Kčs, 2: 95 000Kčs
prírastkové číslo:
66/84

a