ZDROJ Prešov Lahôdky, mäso-udeniny, potraviny

Ulica:
sídlisko 3
obchod:
Lahôdky
Dátum otvorenia: 11.12.1974
Predajná plocha:
132 m2
Ročný obrat:
4 200 000 Kčs
Rozpočtové náklady:
3 203 000 Kčs nástroje a zariadenia: hradené z rozpočtu ONV
prírastkové číslo:
56/84


Ulica:
sídlisko 3
obchod:
mäso-udeniny
Dátum otvorenia: 11.11.1974
Predajná plocha:
303 m2
Ročný obrat:
2 400 000 Kčs
Rozpočtové náklady:
12 000 Kčs nástroje a zariadenia: hradené z rozpočtu ONV
prírastkové číslo:
56/84

Ulica:
sídlisko 3
obchod:
Potraviny
Dátum otvorenia: 11.11.1974
Predajná plocha:
303 m2
Ročný obrat:
9 600 000 Kčs
Rozpočtové náklady:
95 000 Kčs nástroje a zariadenia: 196 000 Kčs
prírastkové číslo:
56/84