ZDROJ Prešov, Lahôdky Slovenskej rep. rad č. 45

Ulica:
Slovenskej rep. rad č. 45
obchod:
Lahôdky
Dátum otvorenia:
1.12.1976
Predajná plocha:
354 m2
Ročný obrat:
11 149 000 Kčs
Rozpočtové náklady: stroje a zar.
7 373 000 Kčs
Lehota výstavby:
1973-1976
prírastkové číslo:
59/84