ZDROJ Prešov, Pod Kalváriou

Ulica:
Pod Kalváriou
obchod:
Potraviny S0
Dátum otvorenia:
marec 1976
Predajná plocha:
109 m2
Ročný obrat:
1 822 000 Kčs
Rozpočtové náklady:
1 490 000 Kčs
prírastkové číslo:
53/84