ZDROJ Spišská Nová Ves, Cukráreň, sídlisko Mier

[metaslider id=“4807″]

Ulica:
sídlisko Mier
obchod:
Cukráreň
Dátum otvorenia:
4.11.1978
Predajná plocha:
136 m2
Ročný obrat:
1 688 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 12 695 000 Kčs stroje a zar.
839 000 Kčs
Lehota výstavby:
plán: 32 mes., skut. 36 mes.
prírastkové číslo:
60/84