ZDROJ Spišská Nová Ves, Mäso-údeniny, sídlisko Mier

Ulica:
sídlisko Mier
obchod:
Mäso-údeniny
Dátum otvorenia:
4.11.1978
Predajná plocha:
119 m2
Ročný obrat:
7 425 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 12 695 000 Kčs, stroje a zar. 839 000 Kčs
Lehota výstavby:
plán: 32 mes., skut. 36 mes.
prírastkové číslo:
62/84