ZDROJ Spišská Nová Ves, Skladový areál VO

Ulica:
Spišská Nová Ves
obchod:
Skladový areál VO
prírastkové číslo:
63/84

a