ZDROJ Gelnica Cukráreň

Ulica:
N/A obchod:
Cukráreň
Dátum otvorenia:
N/A
Plocha:
67 m2
ročný obrat: N/A Kčs
Rozpočtové náklady: N/A Kčs stroje a zar. N/A Kčs
prírastkové číslo:
130/84