ZDROJ Levice, Tekovská, Lahôdky, Mäso-údeniny, Potraviny, Cukráreň

[metaslider id=“6103″]

Ulica:
Tekovská obchod:
Lahôdky (L), Mäso-údeniny (M), Potraviny (P), Cukráreň (C)
Dátum otvorenia:
L: 8.7.1975, M: 15.1.1976, P: 19.6.1975, C: 8.7.1975
Plocha:
L: M: P: C: 76 m2
ročný obrat (v tisíc Kčs): L: 3158 M: 1433 ,P: 9591, C: 1664 Kčs
Rozpočtové náklady: 4397 Kčs stroje a zar. (v tisíc Kčs)
L: 144, M: 84, P: 787, C: 157 Kčs
prírastkové číslo:
125/84