ZDROJ Nemšová

Ulica:
N/A obchod:
Potraviny
Dátum otvorenia:
N/A
Plocha:
92 m2
ročný obrat: N/A Kčs
Rozpočtové náklady: N/A Kčs stroje a zar.
N/A Kčs
prírastkové číslo:
121/84