ZDROJ Nové Zámky, Podzámska

Ulica:
Podzámska obchod:
Potraviny šir. sort. (P), Mäso (M)
Dátum otvorenia:
28.8.1978
Plocha:
P: 148 m2, M: 41 m2
ročná tržba: P: 5 474 000 Kčs, M: 3 461 000 Kčs
Rozpočtové náklady: P: 182 000 Kčs, M: 70 000 Kčs stroje a zar.
P: 182 000 Kčs, M: 62 000 Kčs
prírastkové číslo:
104/84