ZDROJ Košice, Luník I., Považská, Potraviny S0

Ulica:
Luník I., Považská obchod:
Potraviny S0
Dátum otvorenia:
10.2.1967
Predajná plocha:
378 m2
ročná tržba: 16 320 000 Kčs
Rozpočtové náklady: RaJ stroje a zar.
358 000 Kčs
prírastkové číslo:
86/84