ZDROJ Košice, Luník II., Hronská, Lahôdky

Ulica:
Hronská obchod:
Lahôdky
Dátum otvorenia:
5.11.1965
Predajná plocha:
223 m2
ročná tržba: 5 850 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 8 258 000 Kčs stroje a zar.
343 000 Kčs
prírastkové číslo:
83/84