ZDROJ Košice, Luník III., Potraviny S0

[metaslider id=“5443″]

Ulica:
Luník III. obchod:
Potraviny S0
Dátum otvorenia:
9.4.1968
Predajná plocha:
378 m2
ročná tržba: 33 286 000 Kčs
Rozpočtové náklady: RaJ stroje a zar.
451 000 Kčs
prírastkové číslo:
84/84