ZDROJ Košice, Luník V-VI, Muškátová, Potraviny

[metaslider id=“5414″]

Ulica:
Muškátová obchod:
Potraviny
Dátum otvorenia:
5.7.1971
Predajná plocha:
278 m2
ročná tržba: 11 950 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 3 631 000 Kčs stroje a zar.
423 000 Kčs
prírastkové číslo:
79/84