ZDROJ Košice Potraviny

obchod:
Plnosort. predajňa potravín
Dátum otvorenia:
6.3.1970
Predajná plocha:
252 m2
Ročný obrat:
27 420 000 Kčs
Rozpočtové náklady: OTEX stroje a zar.
463 000 Kčs
prírastkové číslo:
75/84