ZDROJ Košice Ružova, Luník VI. Potraviny

Ulica:
Ružova, Luník VI. obchod:
Potraviny
Dátum otvorenia:
7.11.1974
Predajná plocha:
214 m2
Ročný obrat:
6 581 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 21 523 000 Kčs stroje a zar.
26 000 Kčs
prírastkové číslo:
77/84