ZDROJ Košice, sídlisko Mier, Potraviny S0

Ulica:
sídlisko Mier obchod:
Potraviny S0
Dátum otvorenia:
12.12.1964
Predajná plocha:
332 m2
ročná tržba: 26 200 000 Kčs
Rozpočtové náklady: RaJ stroje a zar.
430 000 Kčs
prírastkové číslo:
87/84