ZDROJ Nimnica, Mierové slávnosti – stánkový predaj

Miesto:
Nimnica obchod:
stánkový predaj
Rok:
1965
prírastkové číslo:
134/84