ZDROJ Šurany, Sídlisko Sever I., Potraviny, Mäso-údeniny

[metaslider id=“5464″]

Ulica:
Sídlisko Sever I. obchod:
Potraviny (P), Mäso-údeniny(M)
Dátum otvorenia:
3. 3. 1980
Predajná plocha:
P: 109 m2, M: 39 m2
ročná tržba: P: 2 602 000 Kčs, M: 1 331 000 Kčs
Rozpočtové náklady: P: 2 602 000 Kčs, M: 72 000Kčs stroje a zar.
P: 109 000 Kčs, M: 51 000 Kčs
prírastkové číslo:
146/84